Mục: Thông tin chung

Thông tin chung về tên tác giả, nhà xuất bản,…

Khi bạn đăng ký các dịch vụ trên internet, thường là ở nước ngoài. Nó đòi hỏi bạn phải nhập Zip Code hay Postal Code. Vậy nó là gì? Thực ra, Zip Code hay Postal Code đều là một, là mã bưu điện (mã bưu chính?). Ở Mỹ hay tại…
Xem tất cả

Bookmarks Bar (tiếng Việt trong Chrome, Cờrôm+ là "Thanh dấu trang", trong Firefox là "Thanh đánh dấu") là một thanh công cụ trên các trình duyệt, nó giúp lưu lại (đánh dấu), ghi nhớ địa chỉ của 1 trang web bất kỳ để những lần truy cập tiếp theo, ta…
Xem tất cả

Tác giả Dale Carnegie (24/11/1888 - 1/11/1955) có tên đầy đủ là Dale Breckenridge Carnegie, là 1 nhà văn, nhà thuyết trình, chuyên gia huấn luyện nổi tiếng tại Mỹ, ông đã xây dựng nên nhiều chương trình đào tạo về năng lực lãnh đạo, nghệ thuật thuyết trình, bán…
Xem tất cả