Interpreting Asia – Interpreting Europe

group học tiếng anh

Interpreting Asia – Interpreting Europe, là 2 đĩa DVD dạy kỹ năng phiên dịch tiếng anh cực kỳ tuyệt vời cho những ai đang hoặc sẽ phải làm việc liên quan đến phiên dịch. Nó là kết quả của sự hợp tác giữa các chuyên gia của châu Âu và các giảng viên trường ĐH ngoại ngữ Hà Nội, nhằm mục đích phát triển kinh tế, đẩy mạnh hợp tác khu vực và tăng cường khả năng giao tiếp giữa các nước Á và các nước phương Tây.

Interpreting Asia - Interpreting Europe
2 DVD video Chương Trình Luyện Kỹ Năng Phiên Dịch Tiếng Anh
Interpreting Asia – Interpreting Europe

This illustrated presentation looks at the challenges involved in introducing professional consecutive interpreting skills to English majors, who are used as bi-lingual interpreters in business and industry by managers in China and Vietnam. These managers wrongly assume that knowledge of a language brings with it skills in interpreting.

The project Interpreting Asia Interpreting Europe had the overall objective of improving the quality and provision of qualified personnel capable of international liaison in the target countries. In practice this meant offering human resources development to graduates, trainers of interpreters and employers of liaison interpreters.

The challenge facing the core partners – the Universities of Westminster (UK), Dublin City University (Ireland), Xiamen University (China) and Hanoi University of Foreign Studies (Vietnam) – was to produce training materials which are relevant and professional, but at a level low enough to be accessible the largely uninformed target groups. The DVDs illustrate core skills and ethics, including concentration and memory, note-taking, coping tactics, and cultural awareness. They provide what an independent evaluator called “exemplars of quality and best practice, particularly with regard to technical production, pedagogical value and accessibility”.

Với sự hướng dẫn, giải thích vô cùng dễ hiểu, DVD chia làm từng Unit, mỗi unit sẽ hướng dẫn bạn từng bước làm sao để dịch cho hiệu quả. Với các thông tin cụ thể như:

DVD luyện kỹ năng phiên dịch 1

  • Unit 1: Role of the Interpreter (Vai trò của người phiên dịch)
  • Unit 2: Public Speaking (Phiên dịch nơi công cộng)
  • Unit 3: Concentration & Memory (Tập trung & dùng trí nhớ)
  • Unit 4: Note Taking (Cách ghi chép)

DVD luyện kỹ năng phiên dịch 2

  • Unit 5: Coping Tactics (Học theo từng cách ứng xử)
  • Unit 6: Cultural Awareness (Hiểu biết về Tập tục văn hóa )
  • Unit 7: Professionalism (Trở thành chuyên nghiệp)
  • Replay Dramas (Coi lại kịch bản)

DownloadLink FSHARE

Hoặc bạn có thể xem nhanh trên YOUTUBE ở link bên dưới

Interpreting Asia – Interpreting Europe

Chúc bạn học tốt!

Tags: ,