Bộ 6 DVD Effortless English của thầy A.J.Hoge

group học tiếng anh

Effortless English được biên soạn bởi thầy A.J.Hoge – một giảng viên có bằng Master of TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages). Là phương pháp học tiếng Anh hiệu quả và được hàng triệu người trên thế giới đánh giá rất cao. Việc học này trung chủ yếu bằng việc nghe và phản xạ nhanh (trả lời những câu hỏi đơn giản mà thầy A.J.Hoge), học một cách tự nhiên , học sâu nhớ lâu, bỏ qua phương pháp học theo ngữ pháp,…

Effortless English
Effortless English

7 Quy tắc trong việc học Effortless English
7 Quy tắc trong việc học Effortless English
Xem thêm tại: Câu lạc bộ Effortless English
Phương pháp học
Các bạn học có thể học theo sơ đồ bên dưới nhé
Phương pháp học Effortless English
Bộ Effortless English gồm 6 DVD:

  • CD 1: Original Effortless English Lessons
  • CD 2: Learn Real English
  • CD 3: Flow English Lessons
  • CD 4: Business English Lessons
  • CD 5: Power English Now
  • CD 6: VIP Global Leadership Program

Tải tại đường dẫn bên dưới (Bao gồm 6 DVD, 7 Rules sub Việt ebook kèm theo)
LINK 4SHARE Effortless English

LINK FSHARE Effortless English

LINK MEDIAFIRE Effortless English

Đặt mua sách này MUA SÁCH NÀYTái Bản Kèm DVD về 7 Rules Effortless English

Tags: ,,