Các loại phí dịch vụ cơ bản khi sử dụng dịch vụ Payoneer

group học tiếng anh

Các loại phí được liệt kê trong bảng dưới đây được áp dụng cho những khách hàng mở tài khoản Payoneer trực tiếp trên website Payoneer của chúng tôi cũng như những tài khoản được giới thiệu qua chương trình giới thiệu bạn bè (Refer a Friend). Nếu bạn đăng kí tài khoản Payoneer từ các trang website đối tác của chúng tôi, tài khoản của bạn sẽ được cung cấp những loại phí khác do công ty đó quyết định.

Xem thêm Hướng dẫn đăng ký và kích hoạt thẻ Payoneer để nhận 25$.

Phí thường niên
(tài khoản đăng kí trực tiếp trên trang Payoneer)
29,95USD Một năm đóng 1 lần** Đối với những tài khoản đăng kí thông qua đối tác của Payoneer sẽ hưởng những phí khác.
Phí nhận thanh toán1%** Tài khoản thường – đăng kí trực tiếp trên web Payoneer
Số tiền nhận vào tài khoản Payoneer< 200.000 USDPhí rút tiền về tài khoản ngân hàng Việt Nam là 2 %
>= 200.000 USDĐặc cách vào hệ thống khách hàng VIP Tier 1Hưởng dịch vụ giảm phí nhận thanh toán từ 1% -> 0%
>= 500.000 USDTài khoản sẽ nhận được đặc cách vào hệ thống khách hàng VIP Tier 2Phí rút tiền về tài khoản ngân hàng Việt Nam là 1,8 %
>= 1.000.000 USDTài khoản sẽ nhận được đặc cách vào hệ thống khách hàng VIP Tier 3Phí rút tiền về tài khoản ngân hàng Việt Nam là 1,5 %
>= 1.500.000 USDTài khoản sẽ nhận được đặc cách vào hệ thống khách hàng VIP Tier 4)Phí rút tiền về tài khoản ngân hàng Việt Nam là 1,2 %
Chuyển phát thẻ qua dịch vụ DHL50 USD
Chuyển phát thẻ thay thế12,95 USD
**Phí rút qua ATM
**Giới hạn mua, bán,giao dịch qua thẻ
3,15USD/1 giao dịch
2,75%/1 giao dịch
2500usd/ngày (giới hạn)

Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu hoặc thắc mắc, xin vui lòng liên hệ lại với đại diện của thị trường Việt Nam qua địa chỉ email: [email protected]

Nguồn: Blog Payoneer

Tags: ,,