[Ebook] Khuyến học – Fukuzawa Yukichi

group học tiếng anh

Khuyến học là một cuốn sách rất hay do Fukizawa Yukichi viết trong những năm 1872-1876. Khuyến học được đánh giá là tác phẩm có ảnh hưởng sâu rộng nhất đến công chúng Nhật Bản, và cho dù đã hơn 1 thế kỷ kể từ khi cuốn sách được ra mắt, Khuyến học vẫn là tài liệu đầy chất thời sự cho những đất nước, những con người đạt đến văn minh bằng giáo dục.

Trong cuốn sách này, Fukizawa Yukichi đề cập tinh thần cơ bản của con người và mục đích thực thụ của học vấn. Với các chương viết về sự bình đẳng, quyền con người, ý nghĩa của nền văn học mới, trách nhiệm của nhân dân và chính phủ trong một quốc gia pháp trị… Khuyến học đã làm lay chuyển tâm lý người Nhật Bản dưới thời Minh Trị. Với tuyên ngôn “trời không tạo ra người đứng trên người và cũng không tạo ra người đứng dưới người”, Fukuzawa Yukichi đã gây kinh ngạc và bàng hoàng – như “không tin vào tai mình” – cho đa số người Nhật Bản vốn bị trói buộc bởi đẳng cấp, thân phận, quen phục tùng phó mặc và e sợ quan quyền suốt hàng trăm năm dưới chính thể phong kiến Mạc phủ. Ông khẳng định mọi người sinh ra đều bình đẳng và nếu có khác biệt là do trình độ học vấn. Về học vấn, Fukuzawa Yukichi phê phán lối học “từ chương” và nhấn mạnh Nhật Bản phải xây dựng nền học vấn dựa trên “thực tế”. Nền học vấn thực học phải gắn liền với cuộc sống hằng ngày, phải dựa trên tinh thần khoa học, tinh thần độc lập, tính thực dụng. Việc tiếp thu văn minh phương Tây phải có chọn lọc. Quan điểm xuyên suốt cuốn sách là “làm thế nào để bảo vệ nền độc lập Nhật Bản” trong bối cảnh các cường quốc phương Tây đang muốn biến toàn bộ châu Á thành thuộc địa.

Khuyến Học - Fukuzawa Yukichi
Khuyến Học – Fukuzawa Yukichi

Với độc giả Việt Nam hiện nay, nhiều tư tưởng của Fukuzawa Yukichi trong khuyến học có lẽ không còn là điều mới mẻ gây chấn động lòng người như đối với người dân Nhật Bạn ở thời Minh Trị. Tuy nhiên, cách đặt vấn đề của ông thì vẫn còn nguyên ý nghĩa thời sự đối với những quốc gia đang trên con đường hiện đại hoá. Ngoài ra cuốn “cẩm nang” của người Nhật này cũng sẽ giúp độc giả Việt Nam hiểu rõ hơn những đặc điểm về tính cách và tinh thần của người Nhật Bản hiện đại, những người từ thân phận nông nô “ăn nhờ ở đậu” nhờ có sự khai sáng của những con người như Fukuzawa Yukichi mà đã trở thành “quốc dân” của một đất nước Nhật Bản hiện đại và văn minh như ngày nay.

MỤC LỤC:

Phần 1: Trời không tạo ra người đứng trên người.
Phần 2: Người chịu thiệt thòi nhất là những kẻ vô học.
Phần 3: Hun đúc nuôi dưỡng chí khí độc lập ra sao.
Phần 4: Trách nhiệm của “người đứng trên người”.
Phần 5: Lòng quả cảm của người sinh ra từ đâu.
Phần 6: Luật pháp quý giá như thế nào.
Phần 7: Trách nhiệm của quốc dân.
Phần 8: Đừng đánh giá người khác bằng suy xét chủ quan của mình.
Phần 9: Mục đích của học vấn là gì.
Phần 10: Hãy sống và hy vọng ở tương lai.

Download Ebook:
+ PDF
+ PRC

Khuyến học – Fukuzawa Yukichi

Tags: ,,