Hướng dẫn nhận thêm 2GB lưu trữ trên Google Driver

group học tiếng anh

Thông thường, khi đăng ký tài khoản Google, bạn sẽ được miễn phí 15GB dung lượng dùng cho 3 dịch vụ Gmail, Drive và Google Photo. Nếu muốn dùng thêm thì phải tự bỏ tiền ra mua gói dung lượng cao hơn,..
Hưởng ứng ngày Safer Internet Day (Ngày Internet An toàn hơn – Tổ chức hàng năm vào tháng 2), Google sẽ tặng thêm 2GB dung lượng miễn phí vĩnh viễn khi bạn thực hiện CheckUp Security trước ngày 17/02 và sau ngày 28/02 mới được nhận 2GB này, nghĩa là thay vì dung lượng 15GB thì bạn sẽ được nâng lên dung lượng sử dụng là 17GB miễn phí vĩnh viễn.
   CÁCH THỰC HIỆN:
Truy cập địa chỉ: https://security.google.com/settings/security/secureaccount ,đăng nhập vào tài khoản Gmail cần nhận của mình. Sau đó thực hiện 3 bước:
+ Kiểm tra thông tin khôi phục: Nhập Số điện thoại khôi phục (Recovery phone), Email phục hồi (Recovery Email) và Câu hỏi bảo mật,
2GB dung lượng Google
+ Kiểm tra hoạt động gần đây: Xem lại các hoạt động gần đây của mình,…
2GB dung lượng Google
+ Kiểm tra quyền đối với tài khoản của bạn: Xem các ứng dụng cho phép truy cập tới tài khoản của mình, xóa những ứng dụng lạ, ko cần thiết nếu có.
Nhấn Xong, sẽ xuất hiện trang thông báo hoàn tất, và chờ đến ngày 28 tháng 2 thì Google sẽ gởi mail thông báo đã hoàn tất)
2GB dung lượng Google

Lưu ý: 2GB này không áp dụng với tài khoản đang sử dụng dịch vụ Google Apps for Work và Google Apps for Education.

Tags: ,