Bộ sách New Concept English (Books+Audio)

group học tiếng anh

New Concept English là bộ giáo trình học tiếng anh do Louis George Alexander biên soạn, dành cho mọi đối tượng học tiếng Anh, từ học sinh phổ thông đến người lớn tuổi. Với mỗi tập sách đều bao gồm nhiều bài học bổ ích và thực tế, giúp người học trau dồi và rèn luyện thêm các kỹ năng đọc, hiểu, nói và viết. Ngoài ra, sách còn có các bài thực tập viết luận, bài chính tả, thực tập nói và ngữ pháp.

Bộ sách New Concept English  gốm có 4 quyển:

  1. First Things First

  2. Practice and Progress

  3. Developing Skills

  4. Fluency in English

New Concept English

Quyển 1: First Things First

Quyển sách này dành những ai mới bắt đầu học tiếng Anh, gồm những câu chuyện hài hước và dễ học

Quyển 2: Practice and Progress

Quyển này có 96 bài học:

Bài 1: A private conversation
Bài 2: Breakfast or lunch?
Bài 3: Please send me a card
Bài 4: An exciting trip
Bài 5: No wrong numbers
Bài 6: Percy Buttons
Bài 7: Too late
Bài 8: The best and the worst
Bài 9: A cold welcome
Bài 10: Not for Jazz
Bài 11: One good turn deserves another
Bài 12: Goodbye and good luck
Bài 13: The Greenwood Boys
Bài 14: Do you speak English
Bài 15: Good news
Bài 16: A polite request
Bài 17: Always young
Bài 18: He often does this
Bài 19: Sold out
Bài 20: One man in a boat
Bài 21: Mad or not
Bài 22: A glass envelope
Bài 23: A new house
Bài 24: It could be worse
Bài 25: Do the English speak English
Bài 26: The best art critics
Bài 27: A wet night
Bài 28: No parking
Bài 29: Taxi
Bài 30: Football or polo
Bài 31: Success story
Bài 32: Shopping made easy
Bài 33: Out of the darkness
Bài 34: Quick work
Bài 35: Stop thief
Bài 36: Across the channel
Bài 37: The Olympic Game
Bài 38: Everything except the weather
Bài 39: Am I all right?
Bài 40: Food and talk
Bài 41: Do you call that a hat?
Bài 42: Not very musical
Bài 43: Over the South Pole
Bài 44: Through the forest
Bài 45: A clear conscience
Bài 46: Expensive and uncomfortable
Bài 47: A thirsty ghost
Bài 48: Did you want to tell me something?
Bài 49: The end of a dream
Bài 50: Taken for a ride
Bài 51: Reward for a virtue
Bài 52: A pretty carpet
Bài 53: Hot snake
Bài 54: Sticky fingers
Bài 55: Not a gold mine
Bài 56: Faster than sound!
Bài 57: Can I help you, madam?
Bài 58: A blessing in disguise
Bài 59: In or out
Bài 60: The future
Bài 61: Trouble with the Hubble
Bài 62: After the fire
Bài 63: She was not amused
Bài 64: The Channel Tunnel
Bài 65: Jumbo versus the police
Bài 66: Sweet as honey!
Bài 67: Volcanoes
Bài 68: Persistent
Bài 69: But not murder!
Bài 70: Red for danger
Bài 71: A famous clock
Bài 72: A car called Bluebird
Bài 73: The record-holder
Bài 74: Out of the limelight
Bài 75: SOS
Bài 76: April fool's day
Bài 77: A successful operation
Bài 78: The last on
Bài 79: By air
Bài 80: The Crystal Palace
Bài 81: Escape
Bài 82: Monster or fish
Bài 83: After the elections
Bài 84: On strike
Bài 85: Never too old to learn
Bài 86: Out of control
Bài 87: A perfect alibi
Bài 88: Trapped in a mine
Bài 89: A slip of the tongue
Bài 90: What's for supper?
Bài 91: Three men in a basket
Bài 92: Asking for trouble
Bài 93: A noble gift
Bài 94: Future champions
Bài 95: A fantasy
Bài 96: The dead return

Quyển 3: Developing Skills

Quyển này có 60 bài học.

Quyển 4: Fluency in English

Quyển này có 48 bài học.

MUA SÁCH NEW CONCEPT ENGLISHBao gồm sách hướng dẫn học,CD,..

Download Ebook+Audio:

Chúc bạn học tốt!

Tags: ,,,