Peterson’s TOEFL SUCCESS 2005

group học tiếng anh

TOEFL SUCCESS là quyển sách dùng để luyện thi TOEFL ITP (TOEFL nội bộ) do Peterson biên soạn. Quyển sách chia thành từng dạng cấu trúc mà bạn thường thấy trong kỳ thi TOEFL, các dạng bài tập đa dạng và rất gần với kỳ thi thật. Điểm hay của quyển sách này là từ ngữ viết rất dễ hiểu, vốn từ vựng của bạn hạn chế cũng có thể đọc tốt cuốn sách này.

TOEFL SUCCESS
TOEFL SUCCESS

TOEFL SUCCESS

gồm có 5 phần:
+ Phần 1: Listening (Nghe) Phần nghe gồm 2 part: part A là đoạn hội thoại và part B là nội dung các cuộc trò chuyện dài ( đính kèm CD)
+ Phần 2: Structure (Cấu trúc): Phần này gồm các cấu trúc ngữ pháp quan trọng trong các vấn đề về cấu trúc câu và gợi ý cách giải quyết các vấn đề này.
+ Phần 3: Reading (Đọc): Phần này của cuốn sách để chuẩn bị cho 3 phần trong bài thi TOEFL, luyện tập về kỹ năng đọc với nhiều câu hỏi về các đoạn văn và đưa ra gợi ý cho cách trả lời từng loại câu. Các bài luyện tập sâu cho kỹ năng này.
+ Phần 4: Essay Writing (Viết luận): Ở phần này, cuốn sách giới thiệu phần thi viết và đưa ra phương pháp lập kế hoạch, viết bài và sửa lỗi. Có rất nhiều bài viết mẫu và các câu hỏi thực hành.
+ Practice Test: Gồm các bài luyện tập để thực hành cho 4 phần trên.

Download: Click để download (Bộ Sách Kèm CD)

Phiên bản: 2005

Tags: ,,,,