Tác giả Dale Carnegie

group học tiếng anh

Tác giả Dale Carnegie (24/11/1888 – 1/11/1955) có tên đầy đủ là Dale Breckenridge Carnegie, là 1 nhà văn, nhà thuyết trình, chuyên gia huấn luyện nổi tiếng tại Mỹ, ông đã xây dựng nên nhiều chương trình đào tạo về năng lực lãnh đạo, nghệ thuật thuyết trình, bán hàng, nói trước công chúng, đối nhân xử thế giữa mọi người,…
Dale Carnegie cũng là tác giả của những cuốn sách nằm trong danh mục sách bán chạy nhất và được biết đến nhiều nhất trên thế giới (Top Best-Seller) như: Đắc Nhân Tâm (How To Win Friends And Influence People), Quẳng gánh lo đi và vui sống (How to Stop Worrying and Start Living), Phát huy giá trị – con đường nhanh nhất đi đến thành công, Nghệ thuật nói trước công chúng,…và 1 cuốn về tiểu sử Abraham Lincoln, với tựa đề Lincoln con người chưa biết. Riêng, cuốn sách”Đắc Nhân Tâm” – tác phẩm kinh điển về nghệ thuật đối nhân xử thế và ứng xử trong kinh doanh được bình chọn là sách Kinh doanh số 1 trong thế kỉ 21 bởi tạp chí Business Life Magazine.

Dale Carnegie

Tiểu sử của Dale Carnegie

(Xem thêm tại http://vi.wikipedia.org/wiki/Dale_Carnegie)

Những cuốn sách của Dale Carnegie

  • Đắc Nhân Tâm

  • Quẳng Gánh Lo Đi Và Vui Sống

  • Nghệ Thuật Nói Trước Công Chúng

  • Phát Huy Giá Trị – Con Đường Nhanh Nhất Đi Đến Thành Công

  • Đắc Nhân Tâm – Thuật Đắc Nhân Tâm Dụng Nhân

  • Lợi Thế Bán Hàng – Cách Đột Phá Và Duy Trì Doanh Số Vượt Trội

  • Đắc Nhân Tâm Trong Thời Đại Số

  • Vui Sống Và Làm Việc

  • Lincoln người chưa biết

Những câu nói nổi tiếng của Dale Carnegie

Act enthusiastic and you will be enthusiastic.
(Hãy hành động nhiệt tình và bạn sẽ nhiệt tình)

Any fool can criticize, condemn, and complain – and most fools do.
(Bất cứ thằng ngu nào cũng có thể chỉ trích, chê trách và phàn nàn – và phần lớn kẻ ngu xuẩn đều làm như vậy)

Are you bored with life? Then throw yourself into some work you believe in with all your heart, live for it, die for it, and you will find happiness that you had thought could never be yours.
(Cuộc sống làm bạn buồn chán ư? Hãy lao vào công việc bạn tin tưởng bằng tất cả trái tim, sống vì nó, chết vì nó, và bạn sẽ tìm thấy thứ hạnh phúc tưởng chừng như không bao giờ đạt được)

Develop success from failures. Discouragement and failure are two of the surest stepping stones to success.
(Xây dựng thành công từ thất bại. Sự chán nản và thất bại là hai bước đệm chắc chắn nhất dẫn tới thành công)

Do the thing you fear to do and keep on doing it… that is the quickest and surest way ever yet discovered to conquer fear.
(Hãy làm điều bạn sợ phải làm và làm đi làm lại… đó là con đường chiến thắng nỗi sợ nhanh chóng và chắc chắn nhất từng được phát hiện ra)

Each nation feels superior to other nations. That breeds patriotism – and wars.
(Một quốc gia thấy nó ưu việt hơn những quốc gia khác. Điều đó sản sinh ra lòng yêu nước – và chiến tranh)

Fear doesn't exist anywhere except in the mind.
(Nỗi sợ hãi chẳng tồn tại ở nơi nào khác ngoài trí óc)

Feeling sorry for yourself, and your present condition, is not only a waste of energy but the worst habit you could possibly have.
(Thương hại chính mình và điều kiện hiện tại của mình không chỉ lãng phí thời gian mà còn là thói quen tồi tệ nhất bạn có thể có)

First ask yourself: What is the worst that can happen? Then prepare to accept it. Then proceed to improve on the worst.
(Đầu tiên hãy hỏi mình: Chuyện gì tồi tệ nhất có thể xảy ra? Rồi chuẩn bị chấp nhận nó. Rồi tiến tới cải thiện điều tồi tệ nhất)

Happiness doesn't depend on any external conditions, it is governed by our mental attitude.
(Hạnh phúc không phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài, thái độ tinh thần của chúng ta điều khiển nó)

If you can't sleep, then get up and do something instead of lying there worrying. It's the worry that gets you, not the lack of sleep.
(Nếu bạn không ngủ được, hãy dậy và làm điều gì đấy thay vì nằm đó mà lo lắng. Chính sự lo lắng mới là vấn đề của bạn, không phải thiếu ngủ)

If you want to gather honey, don't kick over the beehive.
(Nếu bạn muốn lấy mật, đừng đá tổ ong)

Instead of worrying about what people say of you, why not spend time trying to accomplish something they will admire.
(Thay vì lo lắng người khác nói gì về mình, sao bạn không bỏ thời gian cố đạt được điều khiến họ phải khâm phục)

Most of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be no hope at all.
(Hầu hết những điều quan trọng trên thế giới đã được thực hiện bởi những người không bỏ cuộc ngay cả khi dường như chẳng có chút hy vọng nào)

Our fatigue is often caused not by work, but by worry, frustration and resentment.
(Sự mệt mỏi thường không xuất phát từ công việc, mà từ lo lắng, thất vọng và oán trách)

People rarely succeed unless they have fun in what they are doing.
(Người ta hiếm khi thành công nếu không làm điều mình thấy vui thích)

Success is getting what you want. Happiness is wanting what you get.
(Thành công là đạt được thứ bạn muốn. Hạnh phúc là muốn thứ bạn đạt được)

Take a chance! All life is a chance. The man who goes farthest is generally the one who is willing to do and dare.
(Hãy nắm lấy cơ hội! Tất cả cuộc đời là cơ hội. Người tiến xa nhất thường là người sẵn sàng hành động và chấp nhận thách thức)

The expression a woman wears on her face is far more important than the clothes she wears on her back.
(Biểu cảm người phụ nữ mang trên gương mặt quan trọng hơn nhiều quần áo nàng mặc trên người)

The only way to get the best of an argument is to avoid it.
(Cách duy nhất để đạt được điều tốt từ một cuộc tranh cãi là tránh nó)

The royal road to a man's heart is to talk to him about the things he treasures most.
(Con đường tốt nhất dẫn đến trái tim một người là nói chuyện với anh ta về những điều anh ta trân trọng nhất)

Tags: