Mục: Best Seller

Best Seller là tên thường gọi cho những cuốn sách hay, có giá trị và được bán chạy nhất trên thị trường.

Đắc Nhân Tâm tên gốc là How to win friends and Influence People của tác giả Dale Carnegie cho ra mắt ở lần xuất bản đầu tiên vào năm 1936, là một cuốn sách thuộc hàng bán chạy nhất (TOP BEST SELLER) và có tầm ảnh hưởng nhất cho đến…
Xem tất cả