Mục: Dale Carnegie

Dale Carnegie tên đầy đủ là Dale Breckenridge Carnegie, là tác giả 2 cuốn sách nổi tiếng: “Đắc Nhân Tâm” và “Quẳng Gánh Lo Đi Và Vui Sống” – 2 tác phẩm đã làm thay đổi cuộc sống của hàng triệu người trên thế giới.

Quẳng Gánh Lo Đi Và Vui Sống, tên gốc tiếng Anh là How to Stop Worrying and Start Living, là 1 trong những cuốn sách (trong đó có cuốn sách Đắc Nhân Tâm) của tác giả Dale Carnegie, thuộc trong hàng top những cuốn sách bán chạy nhất trên thế…
Xem tất cả

Đắc Nhân Tâm tên gốc là How to win friends and Influence People của tác giả Dale Carnegie cho ra mắt ở lần xuất bản đầu tiên vào năm 1936, là một cuốn sách thuộc hàng bán chạy nhất (TOP BEST SELLER) và có tầm ảnh hưởng nhất cho đến…
Xem tất cả

Tác giả Dale Carnegie (24/11/1888 - 1/11/1955) có tên đầy đủ là Dale Breckenridge Carnegie, là 1 nhà văn, nhà thuyết trình, chuyên gia huấn luyện nổi tiếng tại Mỹ, ông đã xây dựng nên nhiều chương trình đào tạo về năng lực lãnh đạo, nghệ thuật thuyết trình, bán…
Xem tất cả