Mục: InterMediate

Trong tiếng anh, ta có các cấp độ sau: Beginning – Elementary – Pre Intermediate – Intermediate – Upper Intermediate – Advance – Upper Advance.

Follow Me là một loạt các chương trình truyền hình được sản xuất bởi BBC trong cuối thập niên 1970 với nội dung giảng dạy tiếng Anh. Chương trình này đã được phổ biến tại nhiều quốc gia và được xem là chương trình giảng dạy tiếng Anh đầu tiên…
Xem tất cả