Mục: Tiếng Anh Giao Tiếp

Tiếng Anh Giao Tiếp

400 câu Crazy English nằm trong bộ tài liệu của chương trình học tiếng Anh theo phương pháp Crazy English của thầy Lý Dương. Bộ 400 câu Crazy English là bộ tài liệu thầy đã viết ra giúp các bạn học viên luyện tập tiếng anh giao tiếp mỗi ngày…
Xem tất cả

English Today là một trong những bộ đĩa học tiếng Anh giao tiếp hiệu quả của E-ducation.it và Florence. Bằng bố cục rõ ràng, tường minh và xuyên suốt, English Today sẽ mang đến cho bạn đọc một phương pháp tiếp cận tiếng Anh mới, một cách học và sử…
Xem tất cả