Mục: UltraISO

UltraISO là phần mềm để tạo, chỉnh sửa, chuyển đổi các tập tin có đuôi .ISO, tạo ra các đĩa CD/DVD cài đặt,…

UltraISO là phần mềm để tạo, chỉnh sửa, chuyển đổi các tập tin có đuôi .ISO, tạo ra các đĩa CD/DVD cài đặt,...UltraISO còn cho phép bạn tạo ổ CD\DVD ảo để cài đặt hoặc chạy chương trình nếu không muốn ghi ra đĩa. Các tính năng chính thường sử…
Xem tất cả